Fasnacht 1948

erschti Fasnacht

Grund fir d Jooreszahl 1948

im Glyggelogo