Waageglygge Mischtfingge 1948


 Mischtfingge

Unser Motto

 

Lieber e Roose fir e Lächle 
als Räppli fir e suure Stai!